Артистични Видео 3D Проекти

Интерактивна Изложба "Поглед Отвъд"

Изложбата е първа по рода си в България и е смел и иновативен подход към традиционното българско изкуство, представено чрез похватите на добавената реалност.

Куратор на проекта е Недко Боянов, който създава някои от дигиталните идеи и ръководи талантливите художници и бъдещи дизайнери от всички курсове на специалността “Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн” в Педагогически факултет на Тракийски Университет.

В изложбата е използвана най-новата технология за добавена реалност, посетителите ще могат да се докоснат до българското традиционно изкуство и да го съпреживеят. Част от творбите са пресъздадени и анимирани, чрез изкуствен интелект.

Първа изложба - Ерос Емпатия Еуфория

13 уникални 1 от 1 абстрактни колажа. Обявени в OpenSea.
Гаспар Ное казва, че влюбването е най-естественото нещо на света.Всеки е минал през това, всеки има белези, всеки иска да започне отново да се влюбва.
Именно това е целта на колекцията – да изрази визуално сложната емоция да обичаш и да бъдеш влюбен.

Експериментална фотография - A leak through Grace soul

Грейс е художничка, модел, певица и много повече. Опитах се да уловя душата и красивия ѝ ум с фотоапарат.